گروه آمادگی دفاعی متوسطه دوره اول استان آذربایجان غربی

۱۳آبان

با سلام وخسته نباشید خدمت همکاران گرامی در سال جاری بنا به دستور سازمان شاخص های ارزیابی  تمامی گروهها طبق فرم ارسالی صورت میگیرد . لذا عملکرد همکاران طبق این فرم بررسی میشود.


دریافت

آمادگی دفاعی متوسطه اول
۰۶آبان

باسلام همکاران گرامی برای دریافت CD آموزشی کتاب درسی پایه دهم از طریق اداره محل خدمت از انبار کتب سازمان برای هر مدرسه 3عدد  CDدریافت شود.

آمادگی دفاعی متوسطه اول
۰۶آبان

با سلام وخسته نباشید خدمت سروران گرامی

با عرض پوزش به دلیل درخواست همکاران شاخصهای جدید با تغییرات ارسال می گردد.

دریافت

آمادگی دفاعی متوسطه اول
۲۹مهر

با سلام خدمت سروران گرامی یک نمونه برنامه برای طرح درس نویسی ارسال میگردد.


دریافت

آمادگی دفاعی متوسطه اول
۲۹مهر

باسلام وخسته نباشید خدمت همکاران گرامی بودجه بندی پایه نهم به پیوست ارسال میگردد.


بودجه بندی

آمادگی دفاعی متوسطه اول
۲۹مهر

باسلام وخسته نباشید خدمت همکاران گرامی برنامه عمتیاتی به پیوست ارسال میگردد.دریافت

آمادگی دفاعی متوسطه اول
۲۲مهر

باسلام وخسته نباشید خدمت همکاران محترم فایل بودجه بندی وبارم بندی به پیوست ارسال میگردد.

دریافت بارم بندی

دریافت بودجه بندی

آمادگی دفاعی متوسطه اول
۲۲مهر

باسلام وخسته نباشید خدمت همکاران گرامی آدرس فیلمهای پایه دهم ارسال میگردد.


دبیرخانه راهبری کشوری درس آمادگی دفاعی   defaee.gam2.medu.ir

آمادگی دفاعی متوسطه اول
۲۲مهر
باعرض سلام وخسته نباشید خدمت همکاران گرامی فایل شاخص های ارزیابی سال تحصیلی 98-97 به پیوست ارسال میگردد اجرای کامل موجبات مزید امتنان میگردد.
فایل
آمادگی دفاعی متوسطه اول
۰۹مهر

با سلام خدمت همکاران گرامی آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک عرض میکنیم امیدواریم با همکاری شما سروران سالی پر بار برای همه دبیران این رشته باشد.

آمادگی دفاعی متوسطه اول